محصولات

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

تابلو دیواری فلزی انشعاب کلکتوری دو الی شش واحده

1,200,000 تومان

تعریف و کاربرد: تابلویی است به منظور حفاظت از کنتور، شیرآلات و اتصالات مربوطه که در  دل دیوار و داخل ملک قرار می گیرد. مناسب برای انشعابات مستقل و کولکتوری. نام های رایج : تابلو انشعاب / تابلو دیواری / باکس / باکس انشعاب / تابلو کولکتوری/ دریچه دیوار کنتور آب محل نصب : داخل ملك مشترک و داخل دیوار در نزدیک ترین محل به درب خروجی.


تابلو دیواری فلزی انشعاب آب 1/2 توکار

1,200,000 1,000,000 تومان

تعریف و کاربرد: تابلویی است به منظور حفاظت از کنتور، شیرآلات و اتصالات مربوطه که در  دل دیوار و داخل ملک قرار می گیرد. مناسب برای انشعابات مستقل و کولکتوری. نام های رایج : تابلو انشعاب / تابلو دیواری / باکس / باکس انشعاب / تابلو کولکتوری/ دریچه دیوار کنتور آب محل نصب : داخل ملك مشترک و داخل دیوار در نزدیک ترین محل به درب خروجی.


تابلو دیواری فلزی انشعاب آب 3/4 توکار

1,200,000 1,000,000 تومان

تعریف و کاربرد: تابلویی است به منظور حفاظت از کنتور، شیرآلات و اتصالات مربوطه که در  دل دیوار و داخل ملک قرار می گیرد. مناسب برای انشعابات مستقل و کولکتوری. نام های رایج : تابلو انشعاب / تابلو دیواری / باکس / باکس انشعاب / تابلو کولکتوری/ دریچه دیوار کنتور آب محل نصب : داخل ملك مشترک و داخل دیوار در نزدیک ترین محل به درب خروجی.


تابلو دیواری فلزی انشعاب آب ا اینچ توکار

1,500,000 1,300,000 تومان

تعریف و کاربرد: تابلویی است به منظور حفاظت از کنتور، شیرآلات و اتصالات مربوطه که در  دل دیوار و داخل ملک قرار می گیرد. مناسب برای انشعابات مستقل و کولکتوری. نام های رایج : تابلو انشعاب / تابلو دیواری / باکس / باکس انشعاب / تابلو کولکتوری/ دریچه دیوار کنتور آب محل نصب : داخل ملك مشترک و داخل دیوار در نزدیک ترین محل به درب خروجی.


تابلو دیواری فلزی انشعاب آب 1/5 توکار

2,000,000 1,500,000 تومان

تعریف و کاربرد: تابلویی است به منظور حفاظت از کنتور، شیرآلات و اتصالات مربوطه که در  دل دیوار و داخل ملک قرار می گیرد. مناسب برای انشعابات مستقل و کولکتوری. نام های رایج : تابلو انشعاب / تابلو دیواری / باکس / باکس انشعاب / تابلو کولکتوری/ دریچه دیوار کنتور آب محل نصب : داخل ملك مشترک و داخل دیوار در نزدیک ترین محل به درب خروجی.